អំពីយើង

KhemaraSoft ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​តាំង​ពី​ឆ្នាំ ២០១០ និង​បាន​កសាង Applications ជា​ច្រើន​លើ iPhone។​នៅ​គ្រា​នោះ​ផង​ដែរ ទីផ្សារ​សំរាប់ iPhone ក្លាយ​ទៅ​ជា​ទិស​ដៅ​ដ៏​សំខាន់​មួយ​របស់​ក្រុមហ៊ុន ដែល​បាន​ទទួល​ជោគជ័យ​យ៉ាង​ច្រើន លើ​ការ​ផលិត iPhone App ចាប់​ពី​ដើម​ឆ្នាំ ២០០៩ មក​ម្លេះ និង​បាន​ដាក់​លក់​ផលិតផល​របស់​ខ្លួន​បាន​ជោគ​ជ័យ​លើ App Store ផង​ដែរ។ពួក​យើង​ចាប់​ផ្តើម Develop វចនានុក្រម​ អង់គ្លេស~ខ្មែរ សំរាប់ iOS4។នេះ​គឺ​ជា Application មួយ​ដែល​ល្អ និង​អាច​ទុកចិត្ត​រាល់ពាក្យ ឫ​ប្រយោគ​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ត្រឹមត្រូវ។វា​គឺជាវចនានុក្រម​ដែល​សំបូរ​ដោយ​ពាក្យ​ជា​ច្រើន និង​មានការ​សំរាយ​ជាច្រើន ធ្វើអោយ​ងាយ​យល់ជា​មួយ និង​ដំណើរ​ការ​យ៉ាង​រហ័ស របស់ Application ។ផ្តល់​ជួន​នូវ​ន័យ​សង្ខេប ដែលងាយស្រួល​យល់ និង​ជួយ​អ្នករាល់​គ្នាទទួល​ភាព​ត្រឹមត្រូវ ក្នុង​ការ​ប្រកប និង​ប្រើប្រាស់។​ចំពោះ​វចនានុក្រុម​នេះ អាច​ជួយ​ជាជំនួយ​សំរាប់ជន​បរទេស​សិក្សា​ភាសាខ្មែរ ឫក៏​ប្រជាជន​ខ្មែរសិក្សា ភាសា​អង់គ្លេស​ផងដែរ។ទិសដៅ​សំខាន់​របស់​ក្រុមហ៊ុន គឺ​កសាង Applications ដែល​មាន​គុណភាព​ខ្ពស់ និង​តំលៃសមរម្យ។